Bagaimanakah saya boleh memadamkan kumpulan di Workplace?

Jika anda ialah pentadbir kumpulan dan tiada orang lain dalam kumpulan, maka meninggalkan kumpulan akan memadamkannya.
Workplace Asas dan Workplace Lanjutan
Selain itu, dalam komuniti Workplace Lanjutan Pentadbir Sistem dan Moderator Kandungan boleh memadam sebarang kumpulan.
Untuk memadamkan kumpulan dalam Workplace Lanjutan:
  1. Klik Panel Pentadbir di bahagian atas sebelah kanan Workplace.
  2. Klik Kumpulan dan cari kumpulan yang anda ingin padamkan.
  3. Klik dan pilih Padam Kumpulan.
  4. Masukkan nama kumpulan dalam kotak dan klik Padam Kumpulan.
Nota: Pemadaman kumpulan tidak boleh dibuat asal. Setelah sesebuah kumpulan dipadamkan, semua siaran, ahli dan fail akan turut kekal terpadam.
Kumpulan berbilang syarikat
Kumpulan berbilang syarikat (MCG) akan dipadam secara automatik jika kesemua ahlinya meninggalkan kumpulan. Pentadbir kumpulan mempunyai keupayaan untuk mengalih keluar semua orang daripada kumpulan dan kemudian diri mereka sendiri bagi memadam kumpulan tersebut.
Adakah maklumat ini membantu?