Apakah itu Supplier Connect di Workplace dan mengapakah akaun dicipta untuk saya?

Supplier Connect yang kini berada di platform Workplace platform, ialah portal pembekal yang digunakan untuk menjejak dan mengurus perniagaan melalui Facebook.
Akaun Workplace baharu dicipta untuk beberapa pekerja di syarikat anda yang mempunyai akses Supplier Connect Facebook. Semua pengguna Supplier Connect akan menerima e-mel untuk menyediakan akaun mereka. Pentadbir sistem Workplace akan menerima e-mel dengan permintaan untuk menyemak dan meluluskan akaun baharu untuk menambahkannya ke Supplier Connect. E-mel akan dihantar daripada notification@fbworkmail.com.
Jika anda ada sebarang soalan atau kemusykilan, hubungi suppliers@fb.com.
Adakah maklumat ini membantu?