Siapakah yang boleh mencipta insiden Pusat Keselamatan di Workplace?

Hanya Operator Keselamatan yang mempunyai kemampuan untuk mencipta insiden Pusat Keselamatan untuk Workplace mereka.
Operator Keselamatan dilantik oleh Pentadbir Sistem. Untuk menambah Operator Keselamatan:
  1. Daripada Suapan Berita anda, klik Panel Pentadbir dalam menu di sebelah kiri.
  2. Klik Pusat Keselamatan.
  3. Klik Tambah Operator Keselamatan, dan masukkan nama orang yang ingin anda tambahkan.
  4. Klik Tambah.
Pentadbir sistem tidak diberi akses ke Pusat Keselamatan secara automatik. Mereka mesti melantik diri mereka sebagai Operator Keselamatan terlebih dahulu.

Adakah ini membantu?

Ya
Tidak