Pengesahan

Memudahkan proses log masuk untuk komuniti Workplace anda menerusi penyepaduan dengan penyedia daftar masuk tunggal atau ADFS anda. Lawati Pusat sumber Pelanggan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pengesahihan.
Daftar Masuk Tunggal