Urus akaun

Pentadbir dengan keizinan yang relevan boleh membuat perubahan pada akaun Workplace orang dalam organisasi mereka. Ketahui lebih lanjut tentang penyuntingan butiran akaun, penyahaktifan dan pemadaman akaun serta medan profil.
Nyahaktifkan dan padam akaun
Medan profil
Penyelesaian Masalah