Keizinan pentadbir

Ketahui tentang peranan pentadbir lalai (termasuk pentadbir sistem) dan peranan pentadbir tersuai di Workplace. Selain itu, ketahui cara menugaskan atau mengeluarkan keizinan pentadbir seseorang dan perkara yang perlu dilakukan jika pentadbir sistem anda meninggalkan Workplace.