Syarat Workplace dan aplikasi mudah alih sembang Workplace untuk pengurusan aplikasi mudah alih

Bantuan Aplikasi Android
Bantuan Komputer
Bantuan Aplikasi iPad
Bantuan Aplikasi iPhone
Bantuan Pelayar Mudah Alih
Pentadbir Workplace boleh mensyaratkan penggunaan versi aplikasi Workplace yang menyokong keupayaan MAM (pengurusan aplikasi mudah alih). Mereka boleh memutuskan sama ada untuk menggunakan sekatan ini dengan serta-merta atau memberi pengguna yang terjejas dengan tempoh tangguh yang memberitahu mereka bahawa mereka mesti menaik taraf aplikasi mereka atau disekat daripada mengakses Workplace.
Pentadbir boleh melihat tarikh versi minimum yang diperlukan yang ditunjukkan pada laman pentadbir.
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak