Laporkan sembang di Sembang Workplace

Bantuan Aplikasi Android
Bantuan Komputer
Bantuan Aplikasi iPhone
Bantuan Aplikasi iPad
Anda boleh melaporkan sebarang sembang di Sembang Workplace. Apabila anda melaporkan sembang, 50 mesej terakhir sembang itu akan dilaporkan.
Untuk melaporkan sembang menggunakan Workplace dalam pelayar komputer meja:
  1. Klik Three dots Pilihan lagi di bahagian atas sebelah kanan sembang yang ingin anda laporkan.
  2. Klik Laporkan sembang.
  3. Jika itu ialah sembang kumpulan, maka anda perlu memilih pengguna yang ingin anda laporkan.
  4. Pilih sebab anda melaporkan sembang tersebut, kemudian klik Hantar.
Selepas melaporkan sembang, anda boleh memilih untuk membisukan atau menyembunyikan sembang itu secara kekal.
Nota: Sembang yang anda laporkan akan pergi ke pentadbir Workplace milik individu yang dilaporkan. 50 mesej terakhir sembang akan dilaporkan kepada pentadbir yang akan memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak. Anda tidak akan dimaklumkan apabila keputusan dibuat.
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak