Mengurus kumpulan

Pentadbir sistem boleh memberi diri mereka akses pentadbir kepada mana-mana kumpulan di dalam komuniti Workplace mereka, menandakan kumpulan sebagai rasmi, mengautomatikkan keahlian kumpulan dan memadam kumpulan sepenuhnya.