Mengurus Kumpulan

Pentadbir Sistem boleh memberi diri mereka akses pentadbir kepada mana-mana kumpulan di dalam komuniti Workplace mereka, menandakan kumpulan sebagai rasmi, mengautomatikkan keahlian kumpulan dan memadam kumpulan sepenuhnya.

Jika anda ialah pentadbir kumpulan dan tiada orang lain dalam kumpulan, maka meninggalkan kumpulan akan memadamkannya.
Pentadbir Sistem dan Moderator Kandungan boleh memadam sebarang kumpulan.
Untuk memadamkan kumpulan di Workplace:
 1. Daripada Suapan Berita anda, klik Panel Pentadbir dalam menu di sebelah kiri.
 2. Klik Kumpulan dan cari kumpulan yang anda ingin padamkan.
 3. Klik dan pilih Padam Kumpulan.
 4. Masukkan nama kumpulan dalam kotak dan klik Padam Kumpulan.
Nota: Pemadaman kumpulan tidak boleh dibuat asal. Setelah sesebuah kumpulan dipadamkan, semua siaran, ahli dan fail akan turut kekal terpadam.
Kumpulan berbilang syarikat
Kumpulan berbilang syarikat (MCG) akan dipadam secara automatik jika kesemua ahlinya meninggalkan kumpulan. Pentadbir kumpulan mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan semua orang daripada kumpulan dan kemudian diri mereka sendiri bagi memadam kumpulan tersebut.
Adakah maklumat ini membantu?
Anda perlu menjadi pentadbir sistem atau moderator kandungan untuk menjadikan diri anda pentadbir kumpulan.
Untuk menjadikan diri anda pentadbir kumpulan daripada komputer anda:
 1. Daripada Suapan Berita anda, klik Panel Pentadbir dalam menu di sebelah kiri.
 2. Klik Kumpulan dan cari kumpulan yang anda ingin menjadi tadbir.
 3. Klik di sebelah kumpulan tersebut dan pilih Jadikan Saya Pentadbir atau Sertai sebagai Pentadbir.
Nota: Penganalisis atau pengurus akaun tidak boleh menjadikan diri mereka seorang pentadbir kumpulan.
Adakah maklumat ini membantu?
Pentadbir sistem Workplace boleh mendayakan keahlian kumpulan automatik. Ini membolehkan pentadbir kumpulan menambah ahli secara automatik berdasarkan maklumat profil seperti jawatan atau lokasi.
Untuk mendayakan ciri ini daripada komputer anda:
 1. Daripada Suapan Berita anda, klik Panel Pentadbir dalam menu di sebelah kiri.
 2. Klik Tetapan.
 3. Di bawah bahagian Kumpulan, klik di sebelah Keahlian automatik.
 4. Pilih Hidupkan dan klik Simpan.
Adakah maklumat ini membantu?
Untuk melihat semua kumpulan tidak termasuk kumpulan rahsia bagi syarikat anda jika anda bukan seorang pentadbir:
 1. Daripada halaman utama anda, klik Lihat Semua... di bawah Kumpulan di sebelah kiri.
 2. Klik Lihat Semua Kumpulan di bahagian atas halaman.
Untuk melihat semua kumpulan termasuk kumpulan rahsia bagi syarikat anda jika anda seorang pentadbir komuniti di Workplace Lanjutan:
 1. Klik Panel Pentadbir dalam bahagian atas sebelah kiri Workplace.
 2. Klik Kumpulan.
Dari sana, anda dapat melihat senarai semua nama kumpulan, jumlah ahli dan pentadbir setiap kumpulan, tarikh kumpulan dicipta dan tetapan privasi untuk setiap kumpulan.
Adakah maklumat ini membantu?
Anda mestilah menjadi pentadbir yang mengelog masuk ke Workplace daripada komputer anda untuk mencipta kumpulan daripada senarai pengedaran e-mel. Anda hanya boleh mengimport kumpulan e-mel Microsoft dan G Suite pada ketika ini.
Anda boleh mencipta sehingga 500 kumpulan Workplace berdasarkan kumpulan e-mel Microsoft dan G Suite. Untuk mencipta kumpulan daripada senarai pengedaran e-mel:
 1. Daripada Suapan Berita anda, klik Panel Pentadbir dalam menu di sebelah kiri.
 2. Klik Kumpulan.
 3. Klik Cipta Berbilang Kumpulan di bahagian atas sebelah kanan, kemudian klik Cipta Kumpulan Daripada Senarai E-mel.
 4. Pilih Microsoft atau G Suite, kemudian klik Mari Bermula.
 5. Pilih akaun, kemudian pilih senarai pengedaran atau senarai yang ingin anda gunakan untuk mencipta kumpulan.
 6. Klik Teruskan dengan [bilangan] kumpulan.
 7. Tukar pentadbir kumpulan dengan menukar pentadbir kumpulan e-mel Microsoft atau G Suite anda. Anda akan dapat menambahkan pentadbir atau moderator baharu dalam kumpulan di Workplace.
 8. Klik Selesai.
 9. Sunting tetapan untuk kumpulan anda, kemudian klik Teruskan dengan [bilangan] kumpulan.
 10. Klik Cipta Kumpulan.
Nota: Sebarang perubahan yang anda lakukan ke atas kumpulan Workplace tidak akan digunakan pada kumpulan e-mel Microsoft atau G Suite sepadan anda. Walau bagaimanapun, menambahkan orang pada kumpulan e-mel Microsoft atau G Suite anda akan menambahkan mereka secara automatik pada kumpulan Workplace yang sepadan. Mengalih keluar orang daripada kumpulan e-mel Microsoft atau G Suite anda tidak akan mengalihnya keluar daripada kumpulan Workplace yang sepadan. Sekiranya ahli kumpulan meninggalkan kumpulan, mereka tidak akan ditambahkan semula sekiranya kumpulan disegerakkan lagi dengan senarai e-mel.
Adakah maklumat ini membantu?
Hanya pentadbir sistem, moderator kandungan dan peranan pentadbir tersuai dengan keizinan Urus Kumpulan boleh menandakan atau menyahtanda kumpulan sebagai rasmi. Ciri ini hanya tersedia kepada pengguna di Workplace Lanjutan dan Workplace Perusahaan.
Untuk menanda kumpulan sebagai rasmi:
 1. Daripada Panel Pentadbir anda, klik Kumpulan.
 2. Klik di sebelah kanan kumpulan yang anda ingin tandakan sebagai rasmi, kemudian klik Tandakan Kumpulan sebagai Rasmi.
 3. Anda akan melihat gesaan Tandakan Kumpulan sebagai Rasmi. Klik OK untuk meneruskan dan ikon kumpulan rasmi akan ditambah bersama nama kumpulan.
Untuk menyahtanda kumpulan sebagai rasmi:
 1. Daripada Panel Pentadbir anda, klik Kumpulan.
  Kumpulan rasmi akan ditandakan dengan ikon dalam lajur Nama.
 2. Klik di sebelah kanan kumpulan yang anda ingin tandakan sebagai rasmi, kemudian klik Nyahtandakan Kumpulan sebagai Rasmi.
 3. Anda akan melihat gesaan Nyahtandakan Kumpulan sebagai Rasmi. Klik OK untuk meneruskan dan ikon kumpulan rasmi akan dialih keluar.
Nota: Kumpulan pelbagai syarikat tidak boleh ditandakan sebagai rasmi.
Anda juga boleh menanda atau menyahtanda kumpulan sebagai rasmi dengan mengklik di bahagian atas sebelah kanan kumpulan, di bawah foto muka depan kumpulan. Anda juga boleh menandakan kumpulan sebagai rasmi daripada bahagian Tentang kumpulan anda.
Adakah maklumat ini membantu?
Artikel ini hanya diguna pakai untuk pengguna Workplace Asas dan Workplace Lanjutan.
Tidak, setelah anda mencipta kumpulan terpaut baharu, anda akan mempunyai pilihan untuk memaut kembali ke kumpulan asal. Memaut kembali bermaksud terdapat pautan 2 hala. Kumpulan asal terpaut ke kumpulan baharu dan kumpulan baharu terpaut kembali ke kumpulan asal.
Untuk Memaut Kembali kumpulan, daripada bahagian Perihal kumpulan tersebut, pergi ke Urus Kumpulan Terpaut, pilih menu tetapan di sebelah kumpulan yang anda mahu pautkan kembali dan pilih Pautkan Kembali.
Adakah maklumat ini membantu?