Bagaimanakah saya boleh memautkan sembang ke kumpulan di Workplace dan bagaimanakah cara sembang ini berfungsi?

Bantuan Komputer
Semasa pertama kali mencipta kumpulan, anda akan mempunyai pilihan untuk mencipta sembang kumpulan secara automatik.
Semasa ahli menyertai atau ditambahkan pada kumpulan anda, mereka juga akan menyertai sembang yang dipautkan. Jika ahli meninggalkan kumpulan, mereka akan meninggalkan sembang secara serentak. Walau bagaimanapun, jika ahli kumpulan meninggalkan sembang, mereka tidak akan meninggalkan kumpulan.
Kumpulan anda perlu mempunyai kurang daripada 250 ahli untuk mencipta sembang pautan. Kumpulan yang ditugaskan kepada Set Orang dan kumpulan dengan peraturan keahlian automatik tidak boleh mempunyai sembang terpaut. Sebagai pentadbir kumpulan, anda boleh mematikan sembang pada bila-bila masa.
Sekiranya anda tidak mencipta sembang ketika pertama kali mencipta kumpulan, anda boleh menambahkan sembang daripada pilihan pentadbir.
Tambahkan sembang untuk kumpulan anda
 1. Daripada Suapan Berita anda, klik kumpulan anda dalam panel sebelah kiri. Anda mungkin perlu mengklik Lihat Semua di bawah bahagian Kumpulan terlebih dahulu.
 2. Klik More di bawah foto muka depan kumpulan.
 3. Klik Pilihan pentadbir.
 4. Di sebelah Sembang, klik Edit.
 5. Klik Tambah sembang, kemudian klik Hidupkan.
Pautkan sembang yang sedia ada dengan kumpulan anda
 1. Klik More di bawah foto muka depan kumpulan.
 2. Klik Pilihan pentadbir.
 3. Di sebelah Sembang, klik Edit.
 4. Klik Pautkan sembang sedia ada.
 5. Pilih sembang yang ingin anda pautkan dan klik Teruskan.
Apabila anda memautkan sembang yang sedia ada dengan kumpulan, anda akan menggabungkan ahli secara automatik. Semua ahli kumpulan anda akan ditambahkan pada sembang itu dan semua ahli sembang akan ditambahkan pada kumpulan anda.
Nyahpaut sembang daripada kumpulan anda
 1. Daripada Suapan Berita Workplace anda, pergi ke kumpulan tempat anda ingin mengalih keluar sembang terpaut. Anda boleh menemukan sembang terpaut itu dengan mencari nama kumpulan dalam panel kiri.
 2. Klik More di bahagian atas kumpulan anda, dan kemudian klik pilihan Pentadbir.
 3. Klik Edit di sebelah Sembang.
 4. Klik Nyahpaut sembang dan sahkan dengan mengklik Nyahpaut.
Sembang tidak akan lagi dikaitkan dengan kumpulan anda. Ahli masih dapat mencari sembang dan menghantar mesej baharu.
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak