Pemformatan teks dalam mesej di Sembang Workplace

Bantuan Komputer
Bantuan Aplikasi Android
Bantuan Aplikasi iPhone
Bantuan Aplikasi iPad
Jika anda bersembang dengan seseorang di Workplace, anda boleh mengubah penampilan teks anda.
Untuk memformatkan teks dalam mesej Sembang Workplace:
FormatArahanContoh
CondongTaipkan garis bawah sebelum dan selepas teks._Teks_
Tebal Taipkan asterik sebelum dan selepas teks. *Teks*
Garis coretTaipkan tilde sebelum dan selepas teks.~Teks~
MonospaceTaipkan backtick sebelum dan selepas teks.`Teks`
PetikanTaipkan tanda lebih besar daripada sebelum teks.>Teks
Blok kod Taipkan 3 backtick sebelum dan selepas teks. ```Teks```
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak