Tetapan pentadbir kumpulan

Pentadbir kumpulan boleh mengubah tetapan kumpulan mereka untuk melaraskan privasi kumpulan, serta mengubah jenis kumpulan. Ketahui lebih lanjut tentang peranan pentadbir dalam kumpulan dan cara mengurus ahli kumpulan.

Tetapan kumpulan

Ahli

Peranan pentadbir

Wawasan

Penyelesaian Masalah