Dasar Privasi Workplace


Workplace from Meta ialah platform dalam talian yang dicipta oleh Meta yang membolehkan pengguna bekerjasama dan berkongsi maklumat di tempat kerja. Platform Workplace merangkumi laman web, aplikasi dan perkhidmatan dalam talian Workplace yang berkaitan, bersama-sama disebut sebagai "Perkhidmatan".
Dasar Privasi ini menerangkan cara maklumat anda dikumpulkan, digunakan dan dikongsi apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini.
Perkhidmatan ini bertujuan untuk digunakan oleh organisasi dan mengikut arahan mereka serta disediakan kepada anda oleh majikan anda atau organisasi lain yang telah membenarkan akses anda dan penggunaan, Perkhidmatan ini ("Organisasi" anda).
Perkhidmatan ini berasingan daripada perkhidmatan Meta lain yang mungkin anda gunakan. Perkhidmatan Meta yang lain disediakan kepada anda oleh Meta dan dikawal oleh terma perkhidmatan itu sendiri. Walau bagaimanapun, Perkhidmatan disediakan oleh Organisasi anda dan ditadbir oleh Dasar Privasi ini dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima Workplace dan Dasar Kuki Workplace.
Organisasi Anda bertanggungjawab ke atas dan mentadbir akaun Workplace anda ("Akaun Anda"). Organisasi anda juga bertanggungjawab atas pengumpulan dan penggunaan mana-mana data yang anda serahkan atau sediakan melalui Perkhidmatan dan kegunaan sedemikian ditadbir oleh terma-terma Organisasi anda yang telah diwujudkan dengan Meta.
Sebagai tambahan kepada Dasar Privasi ini, Organisasi anda boleh mempunyai dasar tambahan atau tatakelakuan yang akan terpakai berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan tentang penggunaan Perkhidmatan anda, sila hubungi Organisasi anda.

I. Apakah jenis maklumat yang dikumpulkan?
Organisasi anda akan mengumpulkan maklumat berikut apabila anda, rakan sekerja anda atau pengguna lain mengakses Perkhidmatan:
 • maklumat hubungan anda, seperti nama penuh dan alamat e-mel;
 • nama pengguna dan kata laluan anda;
 • jawatan pekerjaan anda, maklumat jabatan dan maklumat lain yang berkaitan dengan kerja atau Organisasi anda;
 • kandungan, komunikasi dan maklumat lain yang anda sediakan apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda mendaftar untuk sesuatu akaun, mencipta atau berkongsi kandungan, dan mesej atau berkomunikasi dengan orang lain. Ini boleh termasuk maklumat dalam atau tentang kandungan yang anda sediakan (contohnya metadata), seperti lokasi sesuatu foto atau tarikh sesuatu fail telah dicipta;
 • kandungan, komunikasi dan maklumat yang diberikan oleh orang lain apabila mereka menggunakan Perkhidmatan. Ini boleh termasuk maklumat tentang anda, seperti apabila mereka berkongsi atau mengulas pada foto anda, menghantar mesej kepada anda atau memuat naik, menyegerakkan atau mengimport maklumat hubungan anda;
 • semua komunikasi dengan pengguna lain Perkhidmatan;
 • komunikasi, maklum balas, cadangan dan idea pengguna yang dihantar kepada Organisasi anda;
 • maklumat Pengebilan; dan
 • maklumat yang anda berikan apabila anda atau Organisasi anda menghubungi atau melibatkan platform untuk sokongan tentang Perkhidmatan.

II. Bagaimanakah Organisasi anda menggunakan maklumat ini?
Organisasi anda akan berkongsi maklumat yang dikumpulkan dengan Meta, sebagai penyedia platform, untuk membolehkan Meta menyediakan dan menyokong Perkhidmatan untuk Organisasi anda dan pengguna lain dan menurut arahan lain daripada Organisasi anda. Contoh penggunaan tersebut termasuklah:
 • berkomunikasi dengan pengguna dan pentadbir tentang penggunaan Perkhidmatan oleh mereka;
 • meningkatkan keselamatan dan keterjaminan Perkhidmatan untuk Organisasi anda dan pengguna lain, seperti dengan menyiasat aktiviti yang mencurigakan atau pelanggaran terma atau dasar yang berkaitan;
 • memperibadikan pengalaman anda dan Organisasi anda sebagai sebahagian daripada penyediaan Perkhidmatan kami;
 • membangunkan alat, produk atau perkhidmatan baharu dalam Perkhidmatan untuk Organisasi anda;
 • aktiviti berkaitan pada Perkhidmatan merentas pelbagai peranti yang dikendalikan oleh individu yang sama untuk meningkatkan operasi keseluruhan Perkhidmatan;
 • untuk mengenal pasti dan membetulkan pepijat yang mungkin wujud; dan
 • menjalankan analisis data dan sistem, termasuk penyelidikan untuk meningkatkan Perkhidmatan.

III. Pendedahan maklumat
Organisasi anda mendedahkan maklumat yang dikumpulkan dengan cara berikut:
 • kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membantu dalam menyediakan Perkhidmatan atau sebahagian daripada Perkhidmatan;
 • kepada aplikasi pihak ketiga, laman web, atau perkhidmatan lain yang anda boleh bersambung melalui Perkhidmatan.
 • berkaitan dengan transaksi korporat yang penting, seperti pemindahan Perkhidmatan, penggabungan, penyatuan, penjualan aset atau dalam keadaan kebankrapan atau insolvensi yang mungkin akan berlaku;
 • untuk melindungi keselamatan mana-mana orang; untuk menangani isu penipuan, keselamatan atau teknikal; dan
 • berkaitan dengan sepina, waran, perintah penemuan atau permintaan serta perintah lain daripada agensi penguatkuasaan undang-undang.

IV. Mengakses dan mengubah suai maklumat anda
Anda dan Organisasi anda boleh mengakses, membetulkan atau memadamkan maklumat yang telah anda muat naik ke Perkhidmatan menggunakan alat dalam Perkhidmatan (sebagai contoh menyunting maklumat profil anda atau melalui Log Aktiviti). Jika anda tidak dapat berbuat demikian menggunakan alat yang disediakan pada Perkhidmatan, anda hendaklah menghubungi Organisasi anda secara langsung untuk mengakses atau mengubah suai maklumat anda.

V. Pautan dan kandungan pihak ketiga
Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke kandungan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang tidak dikawal oleh Organisasi Anda. Anda harus menyemak dasar privasi setiap laman web yang anda lawati.

VI. Penutupan Akaun
Jika anda ingin berhenti menggunakan Perkhidmatan, anda hendaklah menghubungi Organisasi anda. Begitu juga, jika anda berhenti bekerja untuk atau dengan Organisasi, Organisasi mungkin menggantung Akaun Anda dan/atau memadam apa-apa maklumat yang berkaitan dengan Akaun Anda.
Biasanya, masa selama kira-kira 90 hari diperlukan untuk memadam akaun selepas penutupan akaun, namun beberapa maklumat mungkin kekal dalam salinan sandaran untuk tempoh masa yang munasabah. Sila ambil perhatian bahawa kandungan yang anda buat dan kongsi pada Perkhidmatan adalah dimiliki oleh Organisasi anda dan boleh terus berada dalam Perkhidmatan serta boleh diakses walaupun Organisasi anda menyahaktifkan atau menamatkan Akaun Anda. Dengan cara ini, kandungan yang anda sediakan dalam Perkhidmatan adalah serupa dengan jenis kandungan lain (seperti pembentangan atau memo) yang boleh anda hasilkan dalam perjalanan kerja anda.

VII. Perubahan kepada Dasar Privasi
Dasar Privasi ini boleh dikemas kini dari semasa ke semasa. Apabila dikemas kini, tarikh "terakhir dikemas kini" di bawah akan dipinda dan Dasar Privasi baharu akan disiarkan dalam talian.

VIII. Maklumat Hubungan
Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang Dasar Privasi ini atau Dasar Penggunaan Boleh Diterima Workplace, sila hubungi Organisasi anda melalui Pentadbir Organisasi anda.
Bagi penduduk California, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang hak privasi pengguna anda dengan menghubungi Organisasi anda melalui Pentadbir Organisasi.

Kali terakhir dikemas kini: 5 April 2022